Styrsö Sörgårds Styrelse 

Styrsö Sörgårds Styrelse från maj 2023 

Jan Kjellberg (ordförande): jankjellberg53@gmail.com

Peter Wahlgren: peter@wahlgren.info  

Gunnar Nordström: g.k.nordstrom@telia.com

Cathrine Gerle: cathrine.gerle@gmail.com

Erik Kaaling:  Erik.Kaaling@outlook.com 

Monica Havström: monica@havstrom.se